Obvyklá farba tisu je černastozelená. Mnohé kultivary tisu sa skutočne ideálne hodia do živých plotov, majú však aj iné použitie. K dispozícii sú zlaté kultivary, kultivary rozmanitých tvarov,, od rozprestretých foriem až po 12 metrov vysoké stĺpovité stromy. Tis je menje náročný ako väčšina ihličnanov - rastie v tieni a neprekáža mu znečistené ovzdušie. Takmer všetky kultivary rastú pomaly, najmä zo začiatku. Vyznačujú sa však dlhovekosťou. Samčie a samičie kvety sa tvoria na samostatných jedinicoch.

Typickým znakom sú ploché ihlice, dlhé 2 až 4 centimetre, s dvoma výraznými pásmi. Červený dužinatý plod obsahuje jedno semeno.

Tis

tis obyčajný, tis obycajny, tis, taxus, taxus baccata tis červený fastigiata robusta, taxus baccata fastigiata robusta, tis červený, tis cerveny, taxus, taxus robusta, tis robusta
14,39 €
tis-02tis obyčajný tvar kužeľ, tis obycajny kuzel, tis, taxus, taxus baccata, tis obyčajný tvarovaný, tis kužeľ
35,96 €
tis-02tis obyčajný, tis obycajny, tis, taxus, taxus baccata
13,32 €
tis stĺpovitý zlatý fastigiata aurea, taxus baccata fastigiata aurea, tis zlatý, tis stĺpovitý zlatý, taxus, tis zlaty, tis
11,56 €